Warstwa odsączająco-wzmacniająca

Wykonanie warstwy odsączająco-wzmacniającej z zastosowaniem geokompozytu drenażowego