Kontrakt F2b-2-2009 – Autostrada A4

Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach w km 398+700 401+100