Kontakt

Dyrekcja

Dyrektor Generalny – Fabrizio Paisio

Dyrektor Kontraktu – Grzegorz Adamczyk

Adres do korespondencji:
Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
32-540 Trzebinia
(woj. małopolskie)

Telefon +48 781 999 000
Email

Adres do korespodencji w sprawie szkód na pojazdach:
Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2
32-540 Trzebinia
(woj. małopolskie)

Email

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Elżbieta Jamroziewicz: iod@pavimental.pl
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.               
  6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.