Polityka Antykorupcyjna

Na potwierdzenie zaangażowania w zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym praktykom, Pavimental Polska Sp. z o.o. wdrożyła Politykę Antykorupcyjną Grupy Atlantia, która stanowi zbiór zasad zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, obowiązujących w Grupie.


Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ATL Polityka Antykorupcyjna PL 2019 08 28 205 KB
2 pdf ATL Anticorruzione IT 2019 09 04 2C Giust UK 142 KB