Polityka Antykorupcyjna

Na potwierdzenie zaangażowania w zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym praktykom, Pavimental Polska Sp. z o.o. wdrożyła Politykę Antykorupcyjną Grupy Autostrade per l’Italia, która stanowi zbiór zasad zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, obowiązujących w Grupie.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać na adres email lub korzystając z formularza zgłoszenia nieprawidłowości.


Załączniki