Polityka Antykorupcyjna

Na potwierdzenie zaangażowania w zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym praktykom, Pavimental Polska Sp. z o.o. wdrożyła Politykę Antykorupcyjną Grupy Atlantia, która stanowi zbiór zasad zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, obowiązujących w Grupie.