System Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2009/2015

Firma Pavimental Polska Sp. z o.o. w 2010 roku wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 w zakresie budowy i utrzymania dróg, autostrad oraz nawierzchni lotnisk. W roku 2017 firma zaktualizowała funkcjonujący System Zarządzania Jakością o wymagania nowej Normy PN-EN ISO 9001:2015.


Załączniki