System Zarządzania BHP – PN-ISO 45001:2018

Firma Pavimental Polska Sp. z o.o. w 2018 roku wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według Normy PN-N-18001.

Od roku 2020 zostały wprowadzone zmiany dostosowujące zgodność Systemu Zarządzania BHP do nowej Normy PN-ISO 45001:2018.

Załączniki