Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Niniejszy formularz służy dokonaniu zgłoszeń o nieprawidłowościach polegających w szczególności na naruszeniu przez Pavimental Polska Sp. z o.o. lub osoby działające na jej rzecz przepisów prawa lub przyjętych przez spółkę standardów postępowania i regulacji wewnętrznych.

Osoba dokonująca zgłoszenie w dobrej wierze objęta zostaje ochroną przed przejawami nierównego traktowania, a w szczególności przed dyskryminacją czy represją nawet w przypadku, gdy przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi występowania nieprawidłowości. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może narazić jego autora na konsekwencje dyscyplinarne. Każde zgłoszenie dokonane w prawidłowy sposób, również anonimowe – zostanie rozpoznane.

Jednakże, wyjaśnienie sprawy zgłoszonej anonimowo może być utrudnione, bądź nawet niemożliwe z powodu braku możliwości uzyskania dodatkowych informacji.


Pola oznaczone * są wymagane.