Kodeks Etyki

Pavimental Polska Sp. z o.o. przyjęła Kodeks Etyki Grupy Autostrade per l’Italia do której należy.

Kodeks określa standardy postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Pavimental Polska Sp. z o.o. przy wykonywaniu codziennych czynności.

Przepisy i zasady zawarte w tym dokumencie mają zastosowanie zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i relacjach zewnętrznych z instytucjami publicznymi, partnerami biznesowymi i podwykonawcami.

Wszelkie naruszenia mogą być zgłaszane poprzez:

  • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej grupy Autostrade per l’Italia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie,
  • adres email

Załączniki