Kodeks Etyki

Pavimental Polska Sp. z o.o. przyjęła Kodeks Etyki Grupy Atlantia do której należy.

Kodeks określa standardy postępowania, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy Pavimental Polska Sp. z o.o. przy wykonywaniu codziennych czynności.

Przepisy i zasady zawarte w tym dokumencie mają zastosowanie zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i relacjach zewnętrznych z instytucjami publicznymi, partnerami biznesowymi i podwykonawcami.

Wszelkie naruszenia mogą być zgłaszane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej grupy Atlantia pod adresem https://www.atlantia.it/en/corporate-governance/whistleblowing


Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ATL Kodeks Etyki PL 2019 09 08 242 KB
2 pdf ATL Codice Etico UK 2019 09 08 548 KB