Roboty mostowe

Pavimental Polska Sp. z o.o. oferuje szereg usług związanych z budownictwem mostowym. Nasza firma dysponuje odpowiednim zapleczem sprzętowym oraz kadrą techniczną.

Specjalizujemy się głównie w remontach obiektów inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, tunele, przejścia dla pieszych. Wykonaliśmy do tej pory kompleksowe remonty 32 obiektów inżynierskich na autostradzie A4.

Oferujemy również usługi związane z budową mostów, wiaduktów i pozostałych obiektów inżynierskich.