Inżynieria środowiska

Pavimental Polska oferuje swoje usługi w zakresie budowy, naprawy i utrzymania instalacji wodnych, kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i specjalistycznemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich zadań związanych z:

 • budową systemów oraz obiektów inżynierii wodnej jak:
  • instalacje wodociągowe (magistrale, przewody rozdzielcze, przyłącza),
  • kanalizacje deszczowe (kanały, rurociągi, osadniki, separatory),
  • wielkośrednicowe przewierty pod drogami i rzekami,
  • wały ochronne,
  • zapory i mury oporowe,
  • zbiorniki wodne,
  • kanały drenażowe
 • zabiegami konserwacyjno-technicznymi jak:
  • konserwacje rzek i cieków,
  • regulacje koryt rzek i cieków,
  • odbudowy i konserwacje rowów,
  • odbudowy i konserwacje przepustów,
  • czyszczenie zbiorników,
  • modernizacje systemów kanalizacji,
  • inne prace wodne.