Roboty drogowe

Firma Pavimental Polska Sp. z o.o. realizuje roboty drogowe w obrębie większych jak i mniejszych inwestycji zależnych od potrzeb Klienta. Do realizacji podjętej inwestycji wykorzystuje profesjonalny i nowoczesny sprzęt , wysokiej klasy materiały oraz profesjonalną kadrę z dużym dorobkiem zawodowym, wykonując każdą inwestycję w terminie i na najwyższym poziomie.

OFERTA:

  • Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic i Autostrad wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Budowa chodników, placów, parkingów,
  • Budowa i remont nawierzchni lotniskowych,
  • Budowa i remont odwodnienia liniowe,
  • Wszelkiego rodzaju konstrukcje drogowe,
  • Infrastruktura drogowa (miejska i gminna),
  • Remont nawierzchni bitumicznych ( np. po robotach instalacyjnych),
  • Usługi transportowo – sprzętowe