Organizacja ruchu

Pavimental Polska oferuje swoje usługi w zakresie:

  • opracowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu (tymczasowych i stałych)
  • wprowadzania i utrzymania czasowej organizacji ruchu (prace długotrwałe i szybko postępujące)
  • sprzedaży oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • wypożyczania oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • montowania oznakowania pionowego (tymczasowego i docelowego)
  • wykonywania oznakowania poziomego (tymczasowego i docelowego) na drogach i terenie lotnisk
  • zabezpieczania prac wykonywanych na czynnych ciągach komunikacyjnych
  • wykonywania nienormatywnych tablic informacyjnych wg zadanego projektu

Posiadane doświadczenie i specjalistyczny sprzęt pozwala na wykonywanie powyższych usług na wszystkich klasach dróg (od lokalnych po autostrady) oraz na lotniskach.