Profil firmy

Pavimental Polska jest generalnym wykonawcą w sektorze budowlanym. Specjalizuje się w zakresie infrastruktury transportowej tj. robót drogowych i lotniskowych oraz inżynierii środowiska.
Oferuje usługi z zakresu wykonywania robót ziemnych, frezowania i układania nawierzchni bitumicznych, budowy i remontów obiektów mostowych, wprowadzania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu, a także prac związanych z inżynierią środowiska tj. budową zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej i melioracji terenu.
Firma prowadzi działalność na terenie Małopolski oraz na Śląsku.

Pavimental Polska jest częścią grupy Atlantia SpA (www.atlantia.it), poprzez Pavimental S.p.A (www.pavimental.it), która posiada 100% udziałów w kapitale.

Firma Pavimental Polska traktuje zapewnienie pełnej zgodności z wymaganiami kontraktowymi i dbałość o zadowolenia klienta jako swoją misję.
W tym celu:

  • Szkoli pracowników;
  • Zapewnia sprzęt;
  • W 2010r. wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001. W zakresie budowy i utrzymania dróg, autostrad oraz nawierzchni lotnisk potwierdzony oryginalnym certyfikatem jednostki ISOCERT. W roku 2017 zaktualizowała system zarządzania jakością o wymagania nowej wersji Normy PN-EN ISO 9001:2015;
  • W 2018r. wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania BHP zgodny z Normą PN-N-18001;
  • W 2011r. wprowadziła Kodeks Etyki Atlantia SpA;
  • W maju 2012r. zakwalifikowała się do SOA, w kategoriach OG3 V e OG8 IV;
    SOA – System kwalifikacji przedsiębiorstw obowiązujący we Włoszech
  • Wszystkie sprawozdania finansowe są certyfikowane (KPMG od 2008r. – 2012r., DELOITTE od 2013r.)

Wszystkie prace zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z wymaganiami jakościowymi, czasem kontraktowym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, zapewniając sobie zawsze pełną satysfakcję klienta.

Prace charakteryzujące się rygorystycznymi wymogami dotyczącymi minimalnego wpływu na ruch autostradowy i lotniczy wykonywane były zawsze z wypełnieniem tych warunków przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ruchu i pracy.

Wszystko to przekłada się na motto firmy: Pavimental Polska po stronie klienta.