Roboty lotniskowe

Pavimental Polska Sp. z o.o. realizuje roboty związane z budową i modernizacją lotnisk. Nasza firma dysponuje odpowiednim zapleczem sprzętowym oraz kadrą techniczną niezbędną do prawidłowego prowadzenia robót w strefach lotniskowych.

OFERTA:

  • Makroniwelacja terenu
  • Budowa, przebudowa nawierzchni lotnisk
  • Wykonywanie oraz wymiana dylatacji płyt betonowych
  • Budowa, modernizacja odwodnień liniowych
  • Wykonanie oznakowania poziomego lotnisk