Spółka na tle Grupy

Pavimental S.p.A (www.pavimental.it) posiada 100% udziałów w Pavimental Polska Sp. z o.o.
Pavimental S.p.A z kolei należy do Atlantia SpA (www.atlantia.it).