PPO Brzęczkowice – Autostrada A4

Rozbudowa Placu Poboru opłat Brzęczkowice (km 351+660)