Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa

Budowa obwodnicy zachodniej Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 – roboty drogowe