Kontrakt F2b-8-2014 – Mysłowice

Kontrakt F2b-8-2014 – Rudno i Mysłowice (Mysłowice)