Kontrakt HM-6-2022

W dniu 5 czerwca 2023 roku podpisaliśmy Akt Umowy z Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na realizację kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków”. Remont obejmie wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków w km 341+640 do km 401+100 w podziale na odcinki, remont obiektów mostowych, wymiana elementów odwodnienia  oraz odtworzenie […]

Czytaj dalej


ZB41/42

Na budowie zbiornika retencyjno-oczyszczającego ZB41/42 w km 396+084 do 396+227 autostrady A4 w miejscowości Morawica, napotkaliśmy na problemy związane z upłynnianiem się mas ziemnych i w konsekwencji lokalnymi ich przemieszczeniami co spowodowało lokalną utratę stateczności skarp oraz miejscowe bardzo duże uplastycznienie dna wykopu. Taki stan wynika z wysokiego i napiętego poziomu wód gruntowych. Aby skutecznie […]

Czytaj dalej