Kontrakt HM-6-2022

W dniu 5 czerwca 2023 roku podpisaliśmy Akt Umowy z Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na realizację kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków”.

Remont obejmie wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków w km 341+640 do km 401+100 w podziale na odcinki, remont obiektów mostowych, wymiana elementów odwodnienia  oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Podczas remontu ruch odbywać się będzie z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Będzie to być zapewnione dzięki pozostawieniu jednego czynnego pasa ruchu na remontowanej jezdni podczas gdy na jezdni sąsiedniej zostaną zorganizowane trzy pasy ruchu: dwa w kierunku macierzystym oraz jeden w kierunku przeciwnym. Przeciwne kierunki ruchu na tej jezdni zostaną rozdzielone z wykorzystaniem w tym celu tymczasowych barier separujących ruch.

Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września br., na odcinku pomiędzy Miejscami Obsługi Podróżnych w Kępnicy/Zastawiu a węzłem Balin (od km 362 do km 369).
Wartość kontraktu to ponad 400 milionów złotych.