ZB41/42

Na budowie zbiornika retencyjno-oczyszczającego ZB41/42 w km 396+084 do 396+227 autostrady A4 w miejscowości Morawica, napotkaliśmy na problemy związane z upłynnianiem się mas ziemnych i w konsekwencji lokalnymi ich przemieszczeniami co spowodowało lokalną utratę stateczności skarp oraz miejscowe bardzo duże uplastycznienie dna wykopu. Taki stan wynika z wysokiego i napiętego poziomu wód gruntowych.

Aby skutecznie odwodnić teren budowy i poprawić wodoprzepuszczalność celem szybszego odprowadzenia wody, zastosujemy rozwiązanie oparte na zdrenowaniu skarp poprzez zastosowanie prefabrykowanych drenów wbijanych poziomo, zainstalowanych na skarpach w rozstawie gwarantującym skuteczne odwodnienie obszaru objętego ich instalacją wraz z ułożeniem obwodowego drenu na dnie zbiornika.

Zastosujemy aż 335 szt. drenów wbijanych o długości 10mb oraz 18 szt. drenów o długości 8m.