Strona główna

Pavimental Polska

Pavimental Polska jest generalnym wykonawcą w sektorze budowlanym. Specjalizuje się w zakresie infrastruktury transportowej tj. robót drogowych i lotniskowych oraz inżynierii środowiska.

Oferuje usługi z zakresu wykonywania robót ziemnych, frezowania i układania nawierzchni bitumicznych, budowy i remontów obiektów mostowych, wprowadzania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu, a także prac związanych z inżynierią środowiska tj. budową zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej i melioracji terenu.

Firma prowadzi działalność na terenie Małopolski oraz na Śląsku.


Informacja dot. COVID-19

Drodzy Współpracownicy oraz Kontrahenci,
w ostatnich dniach koronawirus zdominował nasze myśli i rozmowy. Mamy świadomość zagrożenia z jakim się mierzymy i wiemy, że konieczne są zdecydowane działania.  

W związku z ogłoszeniem w Polsce od 20 marca 2020r. stanu epidemii wprowadzamy Regulamin COVID-19.

Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Uważnie monitorujemy sytuację i w miarę jej rozwoju będziemy podejmować działania w oparciu o informacje i zalecenia odpowiednich władz lokalnych i rządowych.

Naszą siłą w Grupie Atlantia jest wzajemne zaufanie oraz poczucie wspólnoty. Dzisiaj najważniejszym zadaniem jest w troska o zdrowie i wspólne bezpieczeństwo wszystkich.

Na bieżąco śledzimy doniesienia władz krajowych oraz lokalnych na temat zagrożenia epidemicznego w Polsce. Jesteśmy przygotowani na podjęcie adekwatnych działań zgodnych z rządowymi wytycznymi. Myślami jesteśmy z osobami bezpośrednio dotkniętymi chorobą i z ich bliskimi oraz ze wszystkimi służbami, które niestrudzenie pracują nad  zachowaniem zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich. Przesyłamy najwyższe wyrazy uznania.

Information regarding COVID-19

Dear Coworkers and Contractors,
In recent days, coronavirus has dominated our thoughts and conversations. We are aware of the threat we face and we know that decisive actions are necessary.

Due to the announcement of the epidemic status in Poland, from March 20, 2020, we are introducing “COVID-19 Regulations”. The safety of our employees and clients is our highest priority. We are closely monitoring the situation as it develops and will take actions based on the information and recommendations of the relevant local and governmental authorities.

Mutual trust and a sense of community are our strengths at Atlantia Group. Today the most important task is to take care for health and common safety of others.

We are following reports from the local and governmental authorities regarding the epidemic threat in Poland on current basis. We are prepared to take adequate actions in line with government guidelines.

Our thoughts are with the people directly affected by the virus and to their loved ones and with all the service people that work tirelessly on preserving the health and safety of all of us. We pass our highest regards to them.