Strona główna

Pavimental Polska

Pavimental Polska jest generalnym wykonawcą w sektorze budowlanym. Specjalizuje się w zakresie infrastruktury transportowej tj. robót drogowych i lotniskowych oraz inżynierii środowiska.

Oferuje usługi z zakresu wykonywania robót ziemnych, frezowania i układania nawierzchni bitumicznych, budowy i remontów obiektów mostowych, wprowadzania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu, a także prac związanych z inżynierią środowiska tj. budową zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej i melioracji terenu.

Firma prowadzi działalność na terenie Małopolski oraz na Śląsku.


Aktualności

 • Kontrakt HM-6-2022
  W dniu 5 czerwca 2023 roku podpisaliśmy Akt Umowy z Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na realizację kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków”. Remont obejmie wymianę nawierzchni obu jezdni autostrady A4 Katowice-Kraków w km 341+640 do km 401+100 w podziale na odcinki, remont obiektów mostowych,… Czytaj więcej: Kontrakt HM-6-2022
 • Otwarcie łącznicy
  Otworzyliśmy kolejną łącznicę dla Was. Łącznica węzła Mysłowice w relacji Kraków – Mysłowice, planowe otwarcie 10.08.2023r. rzeczywiste otwarcie łącznicy 05.08.2023r.
 • ZB41/42
  Na budowie zbiornika retencyjno-oczyszczającego ZB41/42 w km 396+084 do 396+227 autostrady A4 w miejscowości Morawica, napotkaliśmy na problemy związane z upłynnianiem się mas ziemnych i w konsekwencji lokalnymi ich przemieszczeniami co spowodowało lokalną utratę stateczności skarp oraz miejscowe bardzo duże uplastycznienie dna wykopu. Taki stan wynika z wysokiego i napiętego… Czytaj więcej: ZB41/42
 • 15-lecie firmy Pavimental Polska
  14 kwietnia 2023r świętowaliśmy jubileuszu 15-lecia naszej firmy.Ten jubileusz był okazją by docenić pracę i poświęcenie każdego z was, była to to również okazja do wspólnego świętowania.Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować współpracownikom i partnerom biznesowym za ciężką prace i wspólne osiągnięcia!