Oferty pracy

Poszukujemy kompletnej brygady bitumicznej bądź poszczególnych operatorów.
Ponadto, zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi ofertami pracy pod adresem https://pracodawcy.pracuj.pl/pavimental-polska-sp-z-o-o,133604

 

CV należy przesłać na adres mailowy lub złożyć osobiście w oddziale w Trzebini.
Przesłane CV można zaszyfrować za pomocą klucza PGP dołączonego pod tym artykułem - plik o nazwie "Rekrutacja - Certyfikat PGP.asc".

 

Jeśli kandydat chce uczestniczyć wyłącznie w jednej rekrutacji na konkretne stanowisko powinien zamieścić oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Pavimental Polska Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Jeśli kandydat do pracy chciałby uczestniczyć także w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska, powinien zamieścić poniższe oświadczenie (bez cudzysłowu):
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PAVIMENTAL POLSKA Sp.z o.o. moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w zakresie zawartym w CV w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na jakie aplikuję oraz w celach wykorzystania ich na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. na stanowisko wymagające tożsamych kompetencji.”


Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt