Inżynieria środowiska

Pavimental Polska oferuje swoje usługi w zakresie budowy, naprawy i utrzymania instalacji wodnych, kanalizacyjnych i melioracyjnych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i specjalistycznemu parkowi maszyn jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich zadań związanych z:

budową systemów oraz obiektów inżynierii wodnej jak:

 • instalacje wodociągowe (magistrale, przewody rozdzielcze, przyłącza),
 • kanalizacje deszczowe (kanały, rurociągi, osadniki, separatory),
 • wielkośrednicowe przewierty pod drogami i rzekami,
 • wały ochronne,
 • zapory i mury oporowe,
 • zbiorniki wodne,
 • kanały drenażowe

zabiegami konserwacyjno-technicznymi jak:
 • konserwacje rzek i cieków,
 • regulacje koryt rzek i cieków,
 • odbudowy i konserwacje rowów,
 • odbudowy i konserwacje przepustów,
 • czyszczenie zbiorników,
 • modernizacje systemów kanalizacji,
 • inne prace wodne.

Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt