Starszy(-a) Specjalist(k)a ds. BHP i Ochrony Środowiska

Lokalizacja: małopolska Trzebinia
Typ zatrudnienia: Pełny Etat
Wynagrodzenie brutto: 6000-6500 PLN/m-c

Twój zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych BHP dla pracowników oraz aktualizacja ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji BHP i ochrony środowiska wymaganej prawem, w tym stanowiskowych instrukcji BHP oraz doradztwo w interpretacji przepisów BHP,
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej do wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy.
 • Reprezentowanie Pracodawcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz podczas audytów zewnętrznych,
 • Przeprowadzanie raz w tygodniu kontroli BHP na budowach oraz bieżące opracowanie raportów z zaobserwowanych niezgodności,
 • Udział w cotygodniowych naradach (krótkie omówienie stanu BHP na budowach),
 • Weryfikacja planów BIOZ i PTiOR,
 • Realizacja zadań służby BHP, w tym sporządzanie corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Bieżąca współpraca z transportującymi i odbiorcami odpadów (prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO) oraz nadzorowanie poprawności prowadzenia gospodarki odpadami,
 • Sporządzanie Planów Ochrony Środowiska dla nowych kontraktów,
 • Prowadzenie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (na zgodność z normami ISO 9001/14001/45001) oraz przygotowywanie jednostki do zewnętrznych audytów certyfikujących,
 • Przygotowanie danych do rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach oraz o zakresie korzystania ze środowiska (emisja gazów i pyłów do powietrza),
 • Współpraca z Głównym Specjalistą ds. BHP i Ochrony Środowiska,Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • Min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy w służbie bhp,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • Bardzo dobra znajomość norm ISO 14001 i 45001,
 • Doświadczenie w kompleksowej obsłudze firmy w zakresie BHP,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomości pakietu MS Office,
 • Samodzielność w zakresie podejmowanych działań dotyczących BHP.Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów pod gruszą, kolonii dla dzieci, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dla pracowników i dzieci,
 • Dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracownika i jego rodziny finansowaną przez pracodawcę,
 • Grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Premię roczną,
 • Kartę Multisport,
 • Naukę j. angielskiego oraz włoskiego,
 • Pracę w miłej atmosferze,
 • Służbowy telefon i laptop.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 781 999 000.

Prosimy pamiętać o zawarciu w CV odpowiedniej klauzuli RODO.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx