System Zarządzania BHP – PN-N-18001:2004

Firma Pavimental Polska Sp. z o.o. w 2018 roku wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według Normy PN-N-18001.