Profil firmy

Pavimental Polska

Pavimental Polska jest generalnym wykonawcą w sektorze budowlanym. Specjalizuje się w zakresie infrastruktury transportowej tj. robót drogowych i lotniskowych oraz inżynierii środowiska.
Oferuje usługi z zakresu wykonywania robót ziemnych, frezowania i układania nawierzchni bitumicznych, budowy i remontów obiektów mostowych, wprowadzania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu, a także prac związanych z inżynierią środowiska tj. budową zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej i melioracji terenu.
Firma prowadzi działalność na terenie Małopolski oraz na Śląsku.

Pavimental Polska jest częścią grupy Atlantia SpA (www.atlantia.it), poprzez Pavimental S.p.A (www.pavimental.it), która posiada 100% udziałów w kapitale.

 

Firma Pavimental Polska traktuje zapewnienie pełnej zgodności z wymaganiami kontraktowymi i dbałość o zadowolenia klienta jako swoją misję.

W tym celu:

  • Szkoli pracowników;
  • Zapewnia sprzęt;
  • W 2010r. wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001. W zakresie budowy i utrzymania dróg, autostrad oraz nawierzchni lotnisk potwierdzony oryginalnym certyfikatem jednostki ISOCERT. W roku 2017 zaktualizowała system zarządzania jakością o wymagania nowej wersji Normy PN-EN ISO 9001:2015;
  • W 2018r. wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania BHP zgodny z Normą PN-N-18001;
  • W 2011r. wprowadziła Kodeks Etyki Atlantia SpA;
  • W maju 2012r. zakwalifikowała się do SOA, w kategoriach OG3 V e OG8 IV;
    SOA - System kwalifikacji przedsiębiorstw obowiązujący we Włoszech
  • Wszystkie sprawozdania finansowe są certyfikowane (KPMG od 2008r. - 2012r., DELOITTE od 2013r.)

 

Wszystko to przekłada się na motto firmy: Pavimental Polska po stronie klienta.

Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt