System Zarządzania Jakością - PN-EN ISO 9001:2009/2015

Firma Pavimental Polska Sp. z o.o. w 2010 roku wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 w zakresie budowy i utrzymania dróg, autostrad oraz nawierzchni lotnisk. W roku 2017 firma zaktualizowała funkcjonujący System Zarządzania Jakością o wymagania nowej Normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt